Ludzie lubili się bawić praktycznie od zarania dziejów. Wskazują na to chociażby  malowidła naskalne jakie pozostały z czasów prehistorycznych. Formy zabawy ulegały zmianie – kiedyś dostarczały jej prymitywne instrumenty na których grano przy ognisku, teraz ludzie dysponują telewizorami, komputerami, zabawkami zdecydowanie bardziej zaawansowanymi technicznie.

Tym niemniej powód zabawy pozostaje ten sam – oderwanie się od szarej rzeczywistości i nie ma większego znaczenia, czy jest nią w danym przypadku zimna jaskinia, czy też wyniszczająca psychicznie praca w korporacji. Rozrywka ratuje psychikę człowieka, pozwala mu przetrwać wiele życiowych zawirowań.

W dzisiejszych czasach człowiek może bawić się nawet w samotności, co umożliwiają zdobycze techniki. A nawet jeśli robi to z innymi, to nie musi się z nimi bezpośrednio stykać, czego dobrym przykładem są gry komputerowe, w których gracz nieraz rywalizuje lub współpracuje z osobami z drugiego końca globu. Chociaż być może jest to tylko ornamentyka, a tak naprawdę to wciąż jest tylko inaczej przedstawiona muzyka przy ognisku.