W NORMALNYCH WARUNKACH

Eksperyment ten sprawdzono także w normalnych warunkach telewizyjnych. Podczas emisji przez sieć CBS (Columbia Broadcasting System) neutralnego odcinka serialu telewizyjnego odbiorcy w No­wym Jorku (1,2 min gospodarstw domowych) obejrzeli wersję zmie­nioną w porównaniu z wersją dla reszty kraju (pokazywano w niej zachowania aspołeczne, za które sprawcy zostają ukarani). Program prezentujący zachowania kryminalne nie powodował tendencji do naśladowania w większym stopniu niż program neutralny Wynik tego eksperymentu dowodzi tylko tego, że emisja programu telewizyjnego 0 treściach aspołecznych nie prowadzi w sposób bezpośredni pojedyn­czych widzów do naśladowania zachowań odbiegających od normy.Nie oznacza to jednak, że telewizja nie powoduje powstawania zachowań aspołecznych. Nie został bowiem zmierzony długotrwały, pośredni stały wpływ programów telewizyjnych o treściach kryminal­nych. Prezentowany przez telewizję obraz przemocy kształtuje normy nastawienia społeczeństwa; wpływa zatem w tym względzie nawet na te osoby, które rzadko oglądają telewizję albo w ogóle tego nie czynią.