WPŁYW PRZEMOCY

Jednakże dyskusja o wpływie przemocy pokazywanej w telewizji przesłania o wiele poważniejszy problem widzenia i kształtowania przez telewizję opinii na temat przestępczości i wymiaru sprawiedliwo­ści. Świat widza, który intensywnie ogląda telewizję, jest bardziej niebezpieczny i pełen lęków od świata człowieka śledzącego programy telewizyjne jedynie sporadycznie. „Intensywny telewidz” w mniejszym stopniu skłonny jest zaufać swoim bliźnim, a do świata realnego odnosi się nieufnie. Dochodzi do tego jeszcze i ta okoliczność, że telewizja musi w dużym stopniu rezygnować z różnicowania, umacnia­nia i szlifowania całego łańcucha argumentów, gdyż wymaga ona takich obrazów i działań, które odwracają uwagę od słowa mówione­go. Tylko więc w małym stopniu nadaje się do tego, aby przejrzyście i w sposób racjonalny ukazać procesy duchowe.Rzeczywistość kryminalna jest zbyt skomplikowana, zbyt różno­rodna i zbyt odległa od naszych osobistych doświadczeń, spostrzeżeń i naszego pojmowania. Uważa się, że tylko poprzez wybór niektórych, pojedynczych elementów rzeczywistości kryminalnej, poważne uprosz­czenia i dopasowanie ich do innych, znanych już czynników daje się stworzyć obraz przestępczości i przekazać go innym [por. 102, s. 139].